Oude Kooi

Aanbrengen van de riolering ‘Oude Kooi’ in opdracht van de gemeente Leiden.

Aanneemsom € 3.711.700,-