Aansluiten Stadsboerderij

Het aansluiten van Stadsboerdeij ‘Gille’te Bergeschenhoek in opdracht van de gemeente Lansingerland.

Aanneemsom € 68.800,-