Aansluiten woonboten

Het aansluiten van diverse woonboten te Amsterdam conform bestek AW426 van 2011 in opdracht van Waternet.

Aanneemsom € 453.000,-