Asfaltonderhoud Eindhoven

Raamovereenkomst met open posten – Reparatie gesloten verharing conform bestek 605731101 voor de Gemeente Eindhove.

Aanneemsom € 585.500,-