Boelelaan Amsterdam

Reconstructie van de Boelelaan te Amsetdram conform deelopdracht 1 fasen 4a en 6 conform bestek OGA 2011-044 in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Aanneemsom € 1.734.778,-