Bouwrijpmaken woonvelden 1,2 en 4

Bouwrijpmaken woonvelden 1,2 en 4 ‘De Buitenplaats VAN Ruytenburch in opdracht van de gemeente Vlaardingen.

Aanneemsom € 378.000,-