BRM Centrumplan Hoek Promenade

Het Bouwrijo maken van Centrumplan Hoek Promenade conform bestek 48304911 in opdracht van de gemeente Uden.

Aanneemsom € 582.000,-