BRM Gorlaeus

Bouwrijp werkzaamheden Gorlaeus terrein ten behoeve van de nieuwe Beta Campus en het nieuwe Sportcomplex in opdracht van Universiteit Leiden.

Aanneemsom € 938.000,-