BRM Stormhoek Dordrecht

Het bouwrijp maken van plan Stormhoek te Dordrecht conform bestek IBD/2012/870148 in opdracht van de gemeente Dordrecht.

Aanneemsom € 111.000,-