Centrumplan Bemmel

Bouwrijpmaken van centrumplan Bemmel voor de gemeente Lingewaard.

Aanneemsom € 78.200,-