Deelopdracht Boelelaan

Werkzaamheden ten behoeve van Deelopdracht 8 Boelelaan in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Aanneemsom € 295434,60