Fietspad Blindeweg

Het uitvoeren van asfaltonderhoudswerkzaamheden aan het fietspadBlindeweg in de gemeente Rotterdam.

Aanneemsom € 279.600,-