Fietspad Kellenseweg

Herstellen van het fietspad Kellenseweg te Tiel. Het fietspad is beschadigd
door boomwortels en ontstane scheuren in de asfalverharding.

Aanneemsom € 34.750,-