Griendweg

De Griendweg is gelegen juist buiten de bebouwde kom van Dreumel. Ter plaatse was de toestand van de rijbaan dusdanig slecht dat de gemeente West Maas en Waal, Mouwrik Waardenburg, heeft verzocht om een reconstructie uit te voeren van de Griendweg. Het herstellen van de rijbaan en om de snelheid in de Griendweg te verlagen is er voor gekozen om de bestaande asfaltverharding op een aantal locaties te vervangen door een elementen verharding. Deze bestrating vindt u terug ter hoogte van de kruisingsvlakken alsmede de halverwege het traject. Doel hierbij is met name om de weggebruiker te dwingen de snelheid ter plaatse te verlagen. Dit gebeurt vooral door het onderbreken van het wegbeeld dat wil zeggen het veranderen van het wegbeeld waardoor het rijgedrag van de automobilist wordt beïnvloed. Ook de keuze van klinkers, een smalle rijbaan in combinatie met grasbetonstenen in de berm zorgen ervoor dat de snelheid wordt verlaagd. Het bestaande profiel van de rijbaan is verbeterd waarbij het dakprofiel van de rijbaan weer terug is gebracht naar de gewenste 2%. Ter plaatse van de verbredingen is een funderingsconstructie van menggranulaat aangebracht. Tevens zijn een aantal parkeerplaatsen ingericht.

Door een uitgebalanceerde wijze van uitvoering is samen met de gemeente, door minimale aanpassing van de bestaande wegconstructie, een maximaal rendement verkregen ten aanzien van de hernieuwde rijbaan en is in een korte tijd de uitvoering gerealiseerd.

Aanneemsom € 91.900,-