Jean Paul Sartre-erf

Werkzaamheden inzake herbestrating van het Jean Paul Sartre-erf in opdracht van de gemeente Dordrecht.

Aanneemsom € 329.600,-