Kruising Kostcverlorenweg

Reconstructie kruising Kostverlorenweg – Oude Middenweg in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Aanneemsom € 58.200,-