Kruispunt Langegracht

Reconstructie kruispunt Langegracht-Klokpoort en vervanging VRI conform bestek 13-22 en 13-23 in opdracht van de gemeente Leiden.

Aanneemsom € 882.600,-