Onderhoud Osdorp

Deelopdracht op het onderhoudsbestek bestaande
uit markeringswerkzaamheden en het uitvoeren
van werkzaamheden in de Journalisten-, Montessori- en
de Hegaraatbuurt.
in Stadsdeel Osdrop Gemeente Asmterdam.

Aanneemsom € 114.858,-