Onderhoud Uden

In het kader van het jaarlijks onderhoud van de asfaltwegen in de gemeente Uden heeft de gemeente Uden, Mouwrik Waardenburg, een driejarig onderhoudscontract gegund. Met dit onderhoud zal Mouwrik Waardenburg het onderhoud aan de asfaltverhardingen binnen de gemeente uitvoeren. Het onderhoud varieert van kleine vorstschades tot het vervangen van hele rijbanen. Dit alles met een flexibele insteek en het uitgangspunt om de overlast voor de burgers en weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Kleinschalige bestratingswerkzaamheden worden tegelijkertijd meegenomen. Herstel van kantopsluitingen en goten is namelijk noodzakelijk voor een duurzaam onderhoud van de wegen.

Voorkomende werkzaamheden:

– Het frezen van asfaltverhardingen
– Het aanbrengen van asfaltverhardingen
– Het aanbrengen van wortelschermen
– Het herstraten van elementenverhardingen
– Het aanbrengen van oppervlaktebehandelingen
– Het aanbrengen van markeringen

Aanneemsom € 443.300,-