Ontsluiting Foodcenter

Aanpassen van de noordelijke ontsluiting Foodcenter in de gemeente Amsterdam.

€  393.300,-