Reconstructie N268

Reconstructie van de N268 van km 8.190 tot km 9.080 in de gemeente Halderberge conform bestek 268.07.01.2011 in opdracht van de Prvincie Noord-Brabant.

Aanneemsom € 433.200,-