Reconstructie Parkweg

Reconstructie en rioolvervanging van de Parkwerg te Voorbug in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Aanneemsom € 1.238.000,-