Reconstructie Vughterweg

Reconstructie Vughterweg conform bestek 63-2011 in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Aanneemsom € 863.000,-