Reeshofweg

Aanleg van een tweezijdig fietspad op talud langs de Reeshofweg in opdracht van de gemeente Tilburg.

Aanneemsom € 35.000,-