St. Trudostraat

Groot onderhoud aan de asfaltverharding van de St. Trudostraat te Eindhoven.

Aanneemsom € 164.925,-