Thermen De Biesbosch

Realiseren van een parkeervoorziening “Thermen de Boesbosch’ in de gemeente Dordrecht.

Aanneemsom € 217.300,-