Villa Augustus

Reconstructie en inrichting met betrekking tot het uitbreiden parkeervoorziening Villa Augustus.

Aanneemsom € 275.400,-