Werkzaamheden Akerdijk en Nieuwemeerdijk

Herstelwerkzaamheden en aanpassing elementverharding
Akerdijk en aanbrengen drempelplateau Nieuwemeerdijk
in Badhoeverdorp gemeente Haarlemmermeer.

Aanneemsom € 112.970,-