WRM Pieter Hoebeeweg

Werkzaamheden inzake woonrijpmaken Pieter Hoebeeweg in opdracht van de gemeente Dordrecht.

Aanneemsom € 358.800,-