WRM Robijn

Het ‘Woonrijpmaken Robijn’ in opdracht van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.

Aanneemsom € 328.000,-