Zwarteweg Bussum

Aanleg van de persleiding gemaal aan de Zwarteweg
in de gemeente Bussum.

Aanneemsom € 67.700,-