Bouwrijp maken Rijnhoek

Rioleringswerkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van de Rijnhoek te Bodegraven