Bouwrijp maken Rijnhoek

Het aanbrengen van asfaltverhardingen ten behoeve van het bouwrijp maken vande Rijnhoek te Bodegraven