Rotonde de Tol/ Veenstraat

Reconstructie/ aanleg rotonde de Tol