Zuiderparkweg

Verwijderen verharing, aanbrengen nieuwe Riolering in de Zuiderparkweg te s’-Hertogenbosch.