Zoeken

Kodakterrein Odijk

 

 

Op het voormalige bedrijfsterrein van Kodak wordt het Villapark Violanthus ontwikkeld. In dit plangebied worden 34 halfvrijstaande, 8 vrijstaande koopwoningen en 18 appartementen voor de sociale huursector gebouwd. Om woningbouw op deze locatie te kunnen realiseren wordt een geluidsscherm aangebracht tussen de Werkhovenseweg/N229 en het plangebied.

Voor aanvang werkzaamheden zal het terrein bouwrijp gemaakt moeten worden. Wanneer de bouwwerkzaamheden gereed zijn zullen wij het gebied woonrijp maken.