Zoeken

Reconstructie Dellaertweg

Als gevolg van de bouw van het nieuwe Achmeagebouw dient de bestaande Dellaertweg gereconstrueerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de daarbij behorende parkeergarage. Zo worden er onder meer stootplaten aangelegd om schade aan de parkeergarage te voorkomen. Doordat de Dellaertweg een belangrijke ontsluitingsweg is voor het centrum van Leiden, dient de uitvoeringstijd zo kort mogelijk te zijn om de overlast van belanghebbenden tot een minimum te beperken.