Zoeken

Unieke archeologische vondst geopend

Unieke archeologische vondst geopend

Bij rioleringswerkzaamheden in de Bloemenbuurt zijn vorig jaar greppels, een kerkhofmuur en een kerkhof uit de late Middeleeuwen (tussen 1331 en 1500) gevonden. Bij de Lindtse kerk aan de Develweg werden door archeologen potscherven, botten, vier menselijke skeletten én een complete relatief kleine grafkist gevonden. Vrijdag 26 januari openden de archeologen van RAAP in aanwezigheid van wethouder Aaike Kamsteeg de grafkist.

 

Na opening van de kist stelde de archeoloog, gespecialiseerd in menselijke resten, direct vast dat het een kind van vermoedelijk 5 tot 9 jaar betreft. Aanwijzingen hiervoor zijn onder andere de lengte van het skelet en de dikte van de schedel. Veel resten, waaronder de schedel, bevinden zich aan de bovenkant van de kist, die verder geheel gevuld is met klei. De grafkist lag behoorlijk diep in de vette klei en is mede daarom behoorlijk goed bewaard gebleven. Het is bijzonder dat deze compleet is gebleven in deze omgeving en uit deze tijd.

 

Achtergrond

Het gebied rond Lindtsekerk (Develweg, Hortensiastraat, Lindtsebenedendijk) was aangemerkt als archeologisch interessant. Bij de werkzaamheden stuitte de aannemer in de Hortensiastraat ter hoogte van de Lindtse kerk op de restanten van een muur, die later een kerkhofmuur bleek te zijn. De aanwezige archeologische begeleiders lieten de graafmachine direct stilzetten om verder archeologisch onderzoek te doen. Zij vonden naast enkele skeletten ook de complete grafkist.