Zoeken

Specialiteiten

Mouwrik Waardenburg voert ook diverse specialistische werkzaamheden uit. Denk hierbij aan het plaatsen van bruggenhet leggen van stelconplaten op een parkeerdekhet belijnen van parkeerkelders en het plaatsen van IBA’s.

Alle zaken waar specifieke kennis voor nodig is, worden uiteraard in overleg met de opdrachtgever zo goed mogelijk uitgevoerd. Naast deze specialiteiten kunt u ons uiteraard ook altijd inschakelen voor onze dagelijkse werken op het gebied van rioleringstraatwerk, grondverzet en asfalteren. Samen met Mouwrik Waardenburg komt het altijd goed.