Zoeken

aannemersbedrijf-header

Certificering

Mouwrik Waardenburg hecht veel waarde aan certificeringen. De procedures, formulieren en instructies die hier een belangrijke bijdrage aan leveren, zijn opgenomen in ons KAM (kwaliteit-, arbo- en milieu) systeem.

CO2 prestatieladder

Mouwrik Waardenburg b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Daarnaast stellen ook onze opdrachtgevers steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Om aan onszelf, maar ook aan de buitenwereld te bewijzen dat wij het terugdringen van de CO2 uitstoot serieus aanpakken, heeft Mouwrik Waardenburg als aanvulling op haar ISO 14001 certificaat ook het CO2 niveau 5 certificaat.

CO2 niveau 5 certificaat

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder verwijzen wij U naar www.skao.nl

Kwaliteit
Mouwrik Waardenburg staat voor kwaliteit. Deze wordt geborgd door het werken volgens de ISO 9001 norm.
ISO 9001 certificaat (503.1 kB)

Veiligheid
Door als (hoofd)aannemer te werken volgens de VCA**-norm garanderen wij de zorg voor de veiligheid van het personeel en de mensen in de omgeving.
VCA certificaat (520.4 kB)

Milieu
Zorg en aandacht voor het milieu staan bij Mouwrik Waardenburg zeer hoog in het vaandel. Deze zorg en aandacht wordt door Mouwrik Waardenburg geborgd door het werken volgens de ISO 14001 norm.
ISO 14001 certificaat (1.6 mB)

BRL-7000 Certificaat
Voor het uitvoeren van landbodemsaneringen werkt Mouwrik Waardenburg volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-7000. Zodoende wordt de veiligheid van het personeel en omgeving gegarandeerd en zal de vrijgekomen grond op een juiste wijze verwerkt worden.
BRL certificaat (979 kB) 

Mouwrik Waardenburg heeft intern een KAM-coördinator aangesteld die er voor zorgt dat wij van binnenuit worden aangestuurd en geïnformeerd met betrekking tot relevante geldende en wijzigende normen, richtlijnen en wet- en regelgeving. Interne audits toetsen periodiek of genoemde normen en richtlijnen in de praktijk worden nageleefd. De externe toetsing vindt plaats door middel van (proces- of project)audits door certificatie-instelling KIWA.