Zoeken

Vitaliteit op de werkvloer bij Mouwrik Waardenburg

Ondertekening Sportakkoord West Betuwe

Méér mensen méér in beweging laten komen. Dat is het hoofddoel van het Sportakkoord West Betuwe. Roland Hein, algemeen directeur Mouwrik Waardenburg B.V., ondertekende als één van de eerste organisaties het sportakkoord. Dit deed hij tijdens de Nationale Sportweek, op de dag dat het thema ‘Vitaliteit op de werkvloer’ centraal stond.

Twintig organisaties, vanuit sport, onderwijs, zorg, gezondheid, welzijn en het bedrijfsleven, ondertekenen het sportakkoord. Zij gaan zich ervoor inspannen om meer inwoners van West Betuwe aan het sporten en bewegen te krijgen. Ieder op zijn of haar eigen manier en niveau.

Lokaal sportakkoord

Het Sportakkoord West Betuwe werd gesloten in navolging van het Nationaal Sportakkoord. Wethouder Ton van Maanen licht toe: ‘Met dit lokale akkoord willen we bewegen voor iedere inwoner aantrekkelijker en toegankelijker maken. Niemand uitgezonderd, nu en in de toekomst. Sport en bewegen biedt mogelijkheden om uit te groeien tot een gezonde, inclusieve en veerkrachtige gemeente. Ook bedrijven in West Betuwe dragen met gezonde en fitte medewerkers bij aan deze ambitie.’

Vitale medewerkers, vitale organisatie

Mouwrik Waardenburg, een aannemersbedrijf in de wegenbouw, is een van de eerste ondertekenaars van het Sportakkoord. Algemeen directeur Roland Hein licht toe: ‘Bij ons werken circa 60 enthousiaste medewerkers. Ons motto is het ontzorgen van de klant. Dan is het van belang dat medewerkers fit zijn. Daarom besteden we continu aandacht aan hun energie en gezondheid. Ook wij willen onze medewerkers helpen om meer te bewegen. We onderschrijven de ambities uit het Sportakkoord West Betuwe en ondertekenen deze graag. Vitale medewerkers vormen samen een vitale organisatie. Daar investeren we in én plukken we samen de vruchten van. Op dit moment zijn we alweer de Mouwrik Vitaal dagen aan het plannen voor 2021, want aandacht voor vitaliteit heeft continu onze aandacht.’

Investeren in gezonde werkvloer

Bedrijven uit West Betuwe die geïnteresseerd zijn in het sportakkoord en ook willen investeren in een gezonde werkvloer nemen contact op met Sportformateur Gillian Franje via 06-52848235. Hij vertelt hen graag wat de mogelijkheden zijn, ook financieel.