Zoeken

aannemersbedrijf-header

Slijtlagen

CE – markering slijtlagen en de sleutel tot succes.

Sinds augustus 2011 is Mouwrik Waardenburg CE gecertificeerd voor het aanbrengen van oppervlakte behandelingen / slijtlagen. Door u slijtlaag uit te laten voeren door ons bedrijf krijgt u als opdrachtgever en door ons bedrijf gegarandeerd product.

Het product slijtlaag behelst meer als de feitelijke werkzaamheden die nodig zijn om een slijtlaag aan te brengen. De ondergrond, de weersomstandigheden en het vakmanschap van de aannemer spelen hierin een grote rol. Daarnaast speelt ook het toepassingsgebied van de weg een belangrijke rol in een succesvol aangebrachte slijtlaag. In sommige gevallen is het gewoonweg niet raadzaam om een slijtlaag aan te brengen. Dit is o.a. het geval op  wegen met veel wringend verkeer of wegen in een dermate slechte staat dat men niet enkel kan volstaan met een slijtlaag.

Doordat  Mouwrik Waardenburg CE – gecertificeerd is en daardoor heeft aangetoond het proces volledig te beheersen, staat zij in voor een kwalitatief goed eindproduct. Risico’s tijdens het aanbrengen worden dan ook vermeden, omdat deze vaak afbreuk doen aan de  kwaliteit  van het eindresultaat. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de vooropname van de bestaande ondergrond. De levensduur van een slijtlaag word mede bepaald door de kwaliteit van deze ondergrond. Het is dan ook belangrijk om hier de nodige aandacht aan  te besteden en indien er sprake is van schade deze op een juiste manier vakkundig te ( laten ) herstellen. Door dit ( eventuele ) herstel ontstaat er een egale ondergrond waarop een vooraf door ons bedrijf geadviseerde hoeveelheid bindmiddel kan worden aangebracht in combinatie met de juiste hoeveelheid afdekmateriaal. Door u slijtlaag onder CE certificering te laten uitvoeren geeft u aannemers de vrijheid om een zo ideaal mogelijk constructie voor de specifieke eisen van u weg te ontwerpen en bent u zeker van de juiste toepassing van het product slijtlaag.

Naast het laten uitvoeren van een slijtlaag door een CE gecertificeerd bedrijf kunt u als opdrachtgever ook een belangrijke bijdrage leveren aan een kwalitatief goed eindresultaat met een lange levensduur. Uw belangrijkste bijdrage hierin bestaat uit het ( vroeg )tijdig aanbesteden van uw slijtlagenproject waardoor de uitvoering op een zo ideaal mogelijk tijdstip kan worden ingepland. Het merendeel van de projecten waar het aanbrengen van slijtlagen heeft gefaald betrof projecten welke na half september werden uitgevoerd. Dit komt o.a. door een mindere hechting van de steen in het bindmiddel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een langzamere opdroging van het afdekmateriaal als gevolg van de hogere luchtvochtigheid in deze periode van het jaar. Ook is het bestaande wegdek in deze tijd van het jaar vaak kouder waardoor het bindmiddel nadat het op het wegdek is gesproeid snel koud wordt en dus inbedding en hechting minder snel verlopen. Tevens verloopt het laatste breekproces van de bitumen in deze tijd van het jaar langzamer. In het verleden werd dit fenomeen verholpen door het toevoegen van wat extra oplosmiddel, maar dit mag niet meer in verband met strengere milieu eisen.

Tevens zijn ten aanzien van milieu, duurzaamheid en kostenbesparing met het aanbrengen van slijtlagen diverse voordelen te behalen. Uit het oogpunt van CO 2 reductie heeft het toepassen van een slijtlaag met een gemiddelde levensduur van 8 jaar een positief effect, dit afgezet tegen het aanbrengen van een deklaag van asfalt. Bovendien worden ook minder grondstoffen gebruikt.

Daarnaast levert het laten aanbrengen van een slijtlaag een behoorlijke besparing op in life cycle kosten ten opzichte van het aanbrengen van een deklaag. Deze besparing kan al gauw oplopen tot 50 % van de kosten.

Kort samengevat de sleutel tot succes:

  1. Vraag vooraf advies bij een specialist ( b.v. een CE – gecertificeerd bedrijf of bindmiddelenleverancier )
  2. Benader de specialisten voor de uitvoering ( CE – gecertificeerde bedrijven )
  3. Breng u bestek tijdig op de markt
  4. Laat schade vakkundig repareren

Uitvoering in het late voorjaar of zomer geeft de meeste garantie op het beste resultaat

Mocht u vragen hebben betreffende slijtlagen of u wil meer weten over de mogelijke toepassing van een slijtlaag neemt u dan gerust contact met ons op.