Zoeken

Vorstschade

Binnen onze asfalteringswerkzaamheden houden wij ons ook bezig met het repareren en herstellen van opgelopen vorstschades op wegen door extreme weersomstandigheden. Maatregelen die Mouwrik Waardenburg toepast bij vorstschade zijn het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de ontstane gaten met tijdelijk reparatieasfalt.

Extreem lage temperaturen komen in Nederland weinig voor maar veroorzaken grotere schade. Mochten er maatregelen nodig zijn, dan worden die door ons snel getroffen. Zo blijft de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd en de schade beperkt.