Lidl Eindhoven

Het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van Lidl Eindehoven.

Aanneemsom € 277.000,-