Groot onderhoud Leudal

Groot onderhoud in de gemeente Leudal conform bestek LEU10042.

Vervangen en vernieuwen van diverse asfaltverhardingen, aanbrengen van straatwerk en het aanvullen van bermen.

Aanneemsom € 696.900,-