Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

1e Fase Parklaan

Op de Parklaan te Boskoop dient het rioolstelsel aangepast te worden in verband met de nieuwbouw langs de Parklaan. Daarnaast dient de weg gereconstrueerd te worden. Ten behoeve van het riool dient er een persleiding van ca. 1100m, diverse pompputten en een rioolgemaal aangebracht te worden. Verder dient er grondverbetering plaats te vinden als gevolg van de sterk verontreinigde grond ter plaatse. Door de sterk verontreinigde grond valt dit werk onder het BRL-7000-regime.