Zoeken

Aanbrengen straatwerk Boskoop

Herinrichten Raadhuisplein te Boskoop waarbij de werkzaamheden bestonden uit:

–                     Het verwijderen van bestaande verhardingen
–                     Het vervangen van het bestaande DWA riool
–                     Het aanbrengen van lijngoten
–                     Het aanbrengen van nieuwe bestrating met onder
meer Turks hardsteen en Portugese keien