Zoeken

Asfaltonderhoud Boxmeer

In het kader van Onderhoud Wegen 2014 van de gemeente Boxmeer is Mouwrik Waardenburg op tal van locaties binnen de gemeente grenzen werkzaam om het wegdek te voorzien van één of twee lagen nieuw asfalt. Buiten de bebouwde kom wordt over het algemeen allereerst een constructieve asfaltlaag aangebracht om e draagkracht van het wegdek te verbeteren. Hierna wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. De bermen worden aangepast naar de nieuwe hoogte en ook de inritten van de aangrenzende percelen worden aangepast. Binnen de bebouwde kom, daar waar de huidige asfaltconstructie geheel op is opgesloten met molgoten en ander straatwerk verwijderen we de huidige deklaag in z’n geheel. Ook worden de noodzakelijke reparaties aan de onderlagen uitgevoerd, worden defecte putranden en kolken vervangen en zal het wegdek uiteindelijk worden voorzien van een nieuwe deklaag. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf maart tot medio mei 2014.
De asfalteerwerkzaamheden worden uitgevoerd door onze asfaltdochter OMAC b.v..