Zoeken

Bouwrijp maken Beta-Faculteit

De opdrachtgever van dit project is het vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden.

Het bouwrijp maken van dit terrein betreft niet alleen het aanbrengen van het nieuwe rioolstelsel, maar behelst tevens het verwijderen van al het bestaande riool.

Tevens is de aanleg van gas- en waterleidingen op genomen in het project en zijn wij verantwoordelijk voor de engineering en aanleg van het nieuwe WKO-stelsel.

 

In verband met de gewenste snelle start van de aanleg van sportvelden dient het gehele project in een kort tijdsbestek gereed te komen.

Gezien de diverse disciplines op het terrein (gas – water- riool – 10kv – WKO – reguliere grond- en bestratingswerken) vormt met name deze strakke planning en de afstemming hiervan een uitdaging.