Zoeken

Broekgraaf Leerdam

De werkzaamheden bouwrijp maken van het plan ‘Broekgraaf’ fase 5 zijn in volle gang. Het zijn nu de voorbelastingen die worden aangebracht welke enkele maanden moeten liggen. Alvorens de werkzaamheden voor het bouwrijp maken verder gaan.

Het gehele project omvat de volgende werkzaamheden:
– opschonen van bestaande watergangen
– aanbrengen van voorbelasting van grond en zand
– aanbrengen van drainage
– verwijderen van (een deel van de) voorbelasting na de zettingsperiode
– aanbrengen van (pers)rioleringen
– aanbrengen van bouwwegen.